בס״ד

קדושי קהיר 7 בת ים

30/9/2026

תיאור הפרוייקט

מיקום

וידאו

a:26:{i:0;a:2:{s:3:"img";s:22:"utf_cnv_1699345305.jpg";s:4:"desc";s:25:"הדמיית הבניין";}i:1;a:2:{s:3:"img";s:22:"utf_cnv_1699371347.jpg";s:4:"desc";s:96:"דירה מס׳: 1 קומה: קרקע בנוי: 94 מ״ר גינה: 90 מ״ר, מערב דרום";}i:2;a:2:{s:3:"img";s:22:"utf_cnv_1699346527.jpg";s:4:"desc";s:98:"דירה מס׳ 2: קומה קרקע, בנוי 102 מ״ר גינה 108.6 מ״ר, מערב צפון";}i:3;a:2:{s:3:"img";s:22:"utf_cnv_1699370026.jpg";s:4:"desc";s:85:"דירה מס׳: 3 קומה: 1 בנוי: 98.4 מרפסת 12 מ״ר, מערב דרום";}i:4;a:2:{s:3:"img";s:22:"utf_cnv_1699370027.jpg";s:4:"desc";s:91:"דירה מס׳: 4 קומה: 1 בנוי: 97 מ״ר מרפסת: 12 מ״ר, מערב צפון";}i:5;a:2:{s:3:"img";s:22:"utf_cnv_1699370292.jpg";s:4:"desc";s:90:"דירה מס׳: 5 קומה: 1 בנוי 99 מ״ר מרפסת: 12 מ״ר, מזרח צפון";}i:6;a:2:{s:3:"img";s:22:"utf_cnv_1699433853.jpg";s:4:"desc";s:99:"דירה מס׳: 6 קומה 1 בנוי: 97 מ״ר מרפסת: 12 מ״ר, מזרח דרום-נמכר";}i:7;a:2:{s:3:"img";s:22:"utf_cnv_1699346529.jpg";s:4:"desc";s:88:"דירה מס׳: 7 קומה 2 בנוי 97 מ״ר מרפסת 12 מ״ר, מערב דרום";}i:8;a:2:{s:3:"img";s:22:"utf_cnv_1699371536.jpg";s:4:"desc";s:91:"דירה מס׳: 8 קומה: 2 בנוי: 97 מ״ר מרפסת: 12 מ״ר, מערב צפון";}i:9;a:2:{s:3:"img";s:22:"utf_cnv_1699346551.jpg";s:4:"desc";s:77:"דירה מס׳ 9 קומה 2 בנוי 99 מ״ר מרפסת 12 מ״ר-נמכר";}i:10;a:2:{s:3:"img";s:22:"utf_cnv_1699434063.jpg";s:4:"desc";s:98:"דירה מס׳: 10 קומה 2 בנוי 99 מ״ר מרפסת 12 מ״ר, מזרח,דרום-נמכר";}i:11;a:2:{s:3:"img";s:22:"utf_cnv_1699346529.jpg";s:4:"desc";s:99:"דירה מס׳: 11 קומה: 3 בנוי 97 מ״ר מרפסת 12 מ״ר, מערב דרום-נמכר";}i:12;a:2:{s:3:"img";s:22:"utf_cnv_1699371625.jpg";s:4:"desc";s:102:"דירה מס׳: 12 קומה: 3 בנוי: 97 מ״ר מרפסת: 12 מ״ר, מערב צפון -נמכר";}i:13;a:2:{s:3:"img";s:22:"utf_cnv_1699369102.jpg";s:4:"desc";s:100:"דירה מס׳: 13 קומה: 3 בנוי: 99 מ״ר מרפסת:12 מ״ר, מזרח צפון-נמכר";}i:14;a:2:{s:3:"img";s:22:"utf_cnv_1699434363.jpg";s:4:"desc";s:88:"דירה מס: 14 קומה 3 בנוי: 99 מ״ר מרפסת: 12 מ״ר מזרח,דרום";}i:15;a:2:{s:3:"img";s:22:"utf_cnv_1699346554.jpg";s:4:"desc";s:98:"דירה מס׳: 15 קומה:4 בנוי 99 מ״ר מרפסת 12 מ״ר, מערב דרום-נמכר";}i:16;a:2:{s:3:"img";s:22:"utf_cnv_1699435034.jpg";s:4:"desc";s:98:"דירה מס׳: 16 קומה 4 בנוי: 97 מ״ר מרפסת 12 מ״ר מערב,צפון-נמכר";}i:17;a:2:{s:3:"img";s:22:"utf_cnv_1699346553.jpg";s:4:"desc";s:91:"דירה מס׳: 17 קומה: 4 בנוי 96 מ״ר מרפסת 12 מ״ר, מזרח צפון";}i:18;a:2:{s:3:"img";s:22:"utf_cnv_1699369148.jpg";s:4:"desc";s:94:"דירה מס׳: 18 קומה: 4 בנוי: 99 מ״ר מרפסת: 12 מ״ר, מזרחי דרום";}i:19;a:2:{s:3:"img";s:22:"utf_cnv_1699346554.jpg";s:4:"desc";s:90:"דירה מס׳: 19 קומה: 5 בנוי 99 מ״ר מרפסת 12 מ״ר, מערב דרום";}i:20;a:2:{s:3:"img";s:22:"utf_cnv_1699435219.jpg";s:4:"desc";s:90:"דירה מס׳: 20 קומה 5 בנוי: 97 מ״ר מרפסת: 12 מ״ר מערב,צפון";}i:21;a:2:{s:3:"img";s:22:"utf_cnv_1699370394.jpg";s:4:"desc";s:92:"דירה מס׳: 22 קומה: 5 בנוי: 99 מ״ר, מרפסת 12 מ״ר, מזרח דרום";}i:22;a:2:{s:3:"img";s:22:"utf_cnv_1699369149.jpg";s:4:"desc";s:92:"דירה מס׳: 23 קומה: 6 בנוי: 99 מ״ר מרפסת: 12 מ״ר, מערב דרום";}i:23;a:2:{s:3:"img";s:22:"utf_cnv_1699346553.jpg";s:4:"desc";s:89:"דירה מס׳: 25 קומה 6 בנוי 96 מ״ר מרפסת 12 מ״ר, מזרח צפון";}i:24;a:2:{s:3:"img";s:22:"utf_cnv_1699369121.jpg";s:4:"desc";s:92:"דירה מס׳: 26 קומה: 6 בנוי: 99 מ״ר מרפסת: 12 מ״ר, מזרח דרום";}i:25;a:2:{s:3:"img";s:22:"utf_cnv_1699370621.jpg";s:4:"desc";s:92:"דירה מס׳: 28 קומה: 7 בנוי: 97 מ״ר מרפסת: 12 מ״ר, מערב צפון";}}

מתעניינים בפרוייקט זה? מלאו פרטיכם ושלחו לנו