בס״ד
מיון לפי:
 • מעלית
 • חדרים 4
 • קומה 7 מ-8
 • חניה
 • מעלית
 • חדרים 4
 • קומה 3 מ-18
 • חניה
 • מעלית
 • חדרים 4
 • קומה 1 מ-8
 • חניה
 • מעלית
 • חדרים 4
 • קומה 7 מ-9
 • חניה
 • מעלית
 • חדרים 5.5
 • קומה 1 מ-4
 • חניה
 • מעלית
 • חדרים 5
 • קומה 8 מ-9
 • חניה
 • מעלית
 • חדרים 3
 • קומה 3 מ-4
 • חניה
 • מעלית
 • חדרים 3
 • קומה 1 מ-3
 • חניה
 • מעלית
 • קומה 0 מ-9
 • חניה
 • מעלית
 • חדרים 4
 • קומה 1 מ-9
 • חניה
 • מעלית
 • חדרים 4
 • קומה 5 מ-27
 • חניה
 • מעלית
 • חדרים 2.5
 • קומה 3 מ-4
 • חניה
 • מעלית
 • חדרים 4
 • קומה 4 מ-9
 • חניה
 • מעלית
 • חדרים 5
 • קומה 2 מ-7
 • חניה
 • מעלית
 • חדרים 2.5
 • קומה 3 מ-4
 • חניה
 • מעלית
 • חדרים 4
 • קומה 1 מ-8
 • חניה
 • מעלית
 • חדרים 4
 • קומה 9 מ-9
 • חניה
 • מעלית
 • חדרים 5
 • קומה 5 מ-9
 • חניה
 • מעלית
 • חדרים 3.5
 • קומה 1 מ-2
 • חניה
 • מעלית
 • חדרים 2.5
 • קומה 2 מ-4
 • חניה
 • מעלית
 • חדרים 4.5
 • קומה 5 מ-6
 • חניה
 • מעלית
 • חדרים 3
 • קומה 2 מ-3
 • חניה
 • מעלית
 • חדרים 4
 • קומה 6 מ-8
 • חניה
 • מעלית
 • חדרים 3
 • קומה 9 מ-3
 • חניה
 • מעלית
 • חדרים 2.5
 • קומה 3 מ-5
 • חניה
 • מעלית
 • חדרים 3
 • קומה 4 מ-4
 • חניה